Čerska kalni (Austrumsibīrija)

Chersky Range (East Siberia)

1984

Apraksts

Čerska kalni ir liela kalnu sistēma Sibīrijas ziemeļaustrumos, Jakutijā (tagad Sahas Republika), Indigirkas un Kolimas upju baseinos. Šie kalni ir relatīvi jauni un tiem raksturīgas izteiktas alpīnas formas. Kalnos kāpējiem visinteresantākais ir Ulahana-Čistaja kalnu grēdas Buordaha masīvs, kas ir Čerska kalnu visaugstākā daļa un te virsotnes sasniedz 2500-3000 metrus, augstākā virsotne ir Pobedas smaile (3147m). Buordaha masīvā ir vairāk kā 90 ledāju, garākie – Obručeva ledājs (8,5km) un Caregradska ledājs (8km) atrodas Ļunkide upes baseinā. Klimats krasi kontinentāls. Vasara īsa, sākas jūlija sākumā un beidzas augusta vidū. Dažkārt jau jūlija beigās temperatūra pazeminās tā, ka sāk veidoties jauna sniega sega. Rajons ir maz apdzīvots. Buordaha masīva tuvumā ir divi ciemi: Sasira – 60 km attālumā, un Pobeda – 110 km attālumā no tā. Galvenais satiksmes veids – aviācija. Lai piekļūtu kalniem ar kājām, jāveic 70-100 km pa pārpurvotām ielejām un plakankalnēm mūžīgā sasaluma zonā. Mūsu ekspedīciju vadīja Uldis Alksnis. Ekspedīcijas sastāvā bija Juris, kā arī Mudīte, Daina, Aira, Andrejs, Raitis, Varis un Juris Š. Divdesmit dienās nogājām vairāk kā 250 kilometrus, pārvarējām 17 kalnu pārejas un uzkāpām trīs virsotnēs, ieskaitot Čerska kalnu augstākajā – Pobedas smailē (3147m). Čerska kalnus īpašus padara to atrašanās pie polārā loka. Mūžīgais sasalums, uzledojumi upju ielejās, nabadzīgā, bet fantastiski skaistā daba, saule, kas naktīs nenoriet, atstāj neizdzēšamus iespaidus.

Description

The Chersky Range is large mountain system in north-eastern Siberia, in Yakutia (now the Sakha Republic), in the Indigirka and Kolima Rivers basins. These mountains are relatively young and have distinct alpine shapes. The most interesting for mountain climbers is the Buordah Range, which is the highest part of the Chersky Range and here the peaks reach 2500-3000 meters, the highest peak is Pobeda Peak (3147m). There are more than 90 glaciers in the Buordah Range, the longest – Obruchev Glacier (8.5 km) and Caregradsky Glacier (8 km) are located in the Lunkide River Basin. The climate is sharply continental. Summer is short, starting in early July and ending in mid-August. Sometimes at the end of July the temperature drops so that a new blanket of snow begins to form. The area is sparsely populated. There are two villages near the Buordah Range: Sasir, 60 km away, and Pobeda, 110 km away. The main mode of transport – air transport. To access the mountains on foot, you have to cover 70-100 km through swampy valleys and plateaus in the zone of permafrost. Our expedition was led by Uldis Alksnis participated Juris, as well as Mudīte, Daina, Aira, Andrejs, Raitis, Varis and Juris S. In twenty days we covered more than 250 kilometers, overcame 17 mountain passes and climbed three peaks, including the highest peak of Chersky Range – Pobeda Peak (3147m). What makes the Chersky Range special is their location at the Arctic Circle. Zone of permafrost, aufeis in the river valleys, poor but fantastically beautiful nature, the sun, which does not set at night, leaves memorable impressions.

error: Alert: Content is protected !!