Kopetdaga kalni un Karakuma tuksnesis

KopetDag Range and Karakum Desert

1984

Apraksts

Kopetdags nav “lielie” kalni un arī šis pārgājiens bija parasts pārgājiens nevis kalnu. Te nevajadzēja virves, vai kādu speciālu inventāru, bet tomēr tas bija ļoti aizraujošs piedzīvojums. Jura vadītā grupa, kuras sastāvā bija Aelita, Ingrīda, Silvija, Gunta, Laimonis, Edgars, Valdis, Ilmārs, Skaidrīte, Jānis un Staņislavs, četras dienas gāja pa īstu tuksnesi – Karakuma tuksnesi. Visu dzeramo ūdeni nesām sev līdzi uz muguras, kas mērenās joslas iedzīvotājiem ir neizprotami, jo viņi ir pieraduši, ka brīvā dabā viegli var atrast upīti, ezeriņu vai kaut grāvīti un viņi īstas slāpes vai ūdens trūkumu nepazīst, ūdens patieso vērtību nenovērtē. Pēc tam pārgājiens turpinājās Kopetdaga kalnos, kuri pārsteidza ar savām krāsām, bedlenda reljefa formām, karstajiem avotiem, skorpioniem, bruņrupučiem un sauszemes krabjiem. Tā kā šobrīd ceļošana uz šo Turkmenistānas reģionu ir apgrūtināta, uzskatām, ka mūsu ceļojums var izraisīt interesi arī tagad.

Description

KopetDag are not “big” mountains and this was a hike, not a mountain hike. There was no need for ropes or any special equipment, but it was a very exciting adventure. The group led by Juris, which included Aelita, Ingrida, Silvija, Gunta, Laimonis, Edgars, Valdis, Ilmars, Skaidrite, Janis and Stanislavs, walked for four days in a real desert – Karakum Desert. We carry all the drinking water with us on our backs, which is incomprehensible to the people of the temperate climate zone, because they are used to finding a river, lake or ditch in the countryside and they do not know real thirst or lack of water, do not appreciate the true value of water. After that, the hike continued in the KopetDag Range, which surprised with its colors, badlands, hot springs, scorpions, turtles and land crabs. As it is currently limited access to this region of Turkmenistan, we believe that our trip may be of interest even now.

error: Alert: Content is protected !!