Kaukāzs

Caucasus

Kaukāza kalni ir skaisti un viegli pieejami, ar daudzvedīgu dabu. Tā ir kalnu sistēma uz Āzijas un Eiropas robežas, atrodas starp Melno jūru un Kaspijas jūru. Galvenā grēda Lielais Kaukāzs stiepjas aptuveni 1100 km garumā no Tamaņas pussalas ziemeļrietumos līdz Abšeronas pussalai dienvidaustrumos. Augstākā virsotne ir Elbruss (5642 m). 5000m augstumu pārsniedz 15 virsotnes. Kaukāzā ir vairāk kā 2000 ledāju. Tomēr serviss un infrastruktūra, salīdzinot ar Alpiem, ir vāji attīstīta.
The Caucasus Mountains are beautiful and easily accessible, with diverse nature. It is a mountain range at the intersection of Europe and Asia. Stretching between the Black Sea and the Caspian Sea, it is surrounded by the Caucasus region and is home to Mount Elbrus, the highest peak in Europe (5642m). 5000m altitude exceeds 15 peaks. There are more than 2,000 glaciers in the Caucasus. However, service and infrastructure are poorly developed compared to the Alps.

Mūsu pārgājieni Kukāzā / Our mountain hikes in Caucasus

Pārgājieni vasarā / Summer mountain hikes

1977.gads / year 1977

Inta vasarā pirmoreiz nokļuva Kaukāzā 1977. gadā, kad piedalījās Latvijas Kalnu skolas nodarbībās Digorijā, Karaugoma rajonā, kur kalnos kāpēji – iesācēji, pieredzējušu instruktoru vadībā, apgūst pamatiemaņas kāpšanai kalnos, drošināšanu, iešanu sasaitēs, upju šķērsošanu ar dažādiem paņēmieniem, sniega un ledus tehniku. Pēc Kalnu skolas Inta piedalījās trešās kategorijas kalnu pārgājienā, kuru vadīja Arnolds Ūbelis. Viens no dalībniekiem bija arī Viesturs.
Inta first in the summer time arrived in the Caucasus in 1977, when she participated in the Latvian Mountain School classes in Digoria, Karaugom district, where mountain climbers – beginners, under the guidance of experienced instructors, learn basic skills of mountain climbing, safety, walking, crossing rivers, snow and ice skills. After the Mountain School, Inta participated in the third category mountain hike, which was led by Arnolds Ubelis. One of the participants was also Viesturs.

1979.gads / year 1979

Divus gadus vēlāk uz Kaukāzu vasarā devās Juris. Viņš kopā ar Viesturu piedalījās Anša Kalcenaua vadītajā trešās kategorijas kalnu pārgājienā Digorijā un Gruzijas Račas rajonā. Mēs pārgājām astoņas kalnu pārejas, pacēlāmies līdz 4058 metru augstumam un 16 dienās apskatījām vienu no visskaistākajiem Kaukāza rajoniem. Digorija kļuva par mūsu iecienītu kalnu rajonu, kuru apmeklējām vairākkārt.

Two years later Juris first in the summer went to the Caucasus. Together with Viesturs, he took part in a third-category mountain hike led by Ansis Kalcenaus in Digoria and in Racha district of Georgia. We crossed eight mountain passes, climbed to an altitude of 4058 meters and in 16 days visited one of the most scenic areas of the Caucasus. Digoria became our favorite mountain area, which we visited several times.

1982.gads / year 1982

1982. gada vasara bija piedzīvojumiem bagāta. Vispirms jūlijā Jura vadībā veicām ļoti interesantu pārgājienu apkārt Kaukāza augstākajai virsotnei – Elbrusam, traversējot tā Z un A nogāzes 3900-4100m augstumā un pārejot četras pārejas. Piedalījās arī Inta. Uzreiz pēc tam Juris un Inta piebiedrojās Ulda Alkšņa vadītajai grupai, kurā bija arī Viesturs un Edvīns, lai veiktu piektās kategorijas kalnu pārgājienu pa maršrutu: Terskola – Donguzorun pāreja (1B 3268m) – Nakras pāreja (2B 3696m) – Užbas pāreja (3A 3863m) – Čatina pāreja (2B 3695m) – Dallakoras pāreja (2B* 3426m) – Njurmiši pāreja (2A 3606m) – Semi pāreja (2A 3769m) – Cannera pāreja (2A 3900m) – Bezengi ciems. Interesants ceļojums pa kalnos kāpēju labi apgūtu Centrālā Kaukāza rajonu, kura laikā saliedējās grupa, kas Ulda Alkšņa vadībā veica sarežģītus pārgājienus Pamirā un citos kalnos.

The summer of 1982 was full of adventures. First of all, in July, under the guidance of Juris, we made a very interesting hike around the highest peak of the Caucasus – Elbrus, traversing its N and E plateaus at an altitude of 3900-4100m and crossing four passes. Inta also participated. Short afterwards, Juris and Inta joined a team which also included Viesturs and Edvins, led by Uldis Alksnis, to perform a fifth category mountain hike along the route: Terskol – Donguzorun Pass (1B 3268m) – Nakra Pass (2B 3696m) – Ushba Pass (3A 3863m) – Chatin Pass (2B 3695m) – Dallakora Pass (2B* 3426m) – Njurmishi Pass (2A 3606m) – Semi Pass (2A 3769m) – Canner Pass (2A 3900m) – Bezengi Village. An interesting trip to the well-explored Central Caucasus region. At that time, a group came together, which later made difficult hikes in the Pamirs and other mountains under the leadership of Uldis Alksnis.

1977

1979

1982

error: Alert: Content is protected !!